Onlangs is bekend geworden dat Vincent Kemme is aangetreden als part-time hoofdredacteur van de rooms-katholieke website Rorate. Hij volgt daarmee Theo Borgermans op, die begin oktober het hoofdredacteurschap na ruzie met het bestuur neerlegde.

Kemme (57) is leraar biologie voor het middelbaar onderwijs. Op zijn eigen blog Biofides (voorheen www.levens.info) houdt hij zich bezig met bio-ethische vraagstukken. Maandelijks geeft hij over dat onderwerp een praatje voor de katholieke radiozender Radio Maria. De bio-ethiek houdt zich bezig met de ethische aspecten van menselijke ingrepen in het menselijk leven zoals IVF, euthanasie, genetische manipulatie en abortus.

Kemme heeft geen journalistieke scholing. Wel is hij is een bekende van Rorate. In 2005 trad hij daar aan als columnist. Volgens eigen zeggen is Vincent Kemme al vanaf 1 januari hoofdredacteur op vrijwillige basis en in deeltijd. De website zelf kwam er pas recent mee naar buiten door Kemme in het colofon op te nemen.

Zijn geestelijk thuis is de Emmanuelgemeenschap. Kemme deed onder andere zes jaar lang vormings– en evangelisatiewerk, vanuit de stichting Getuigenis van Gods Liefde.

Vincent Kemme volgt Theo Borgermans op. De assumptionist was sinds 2002 werkzaam bij Rorate. Vanwege ‘de aanhoudende persoonlijke aanvallen op zijn persoon’ stapte Borgermans op. Volgens bestuurslid Erik Goris hield Borgermans zich niet aan de afspraken. “Zijn berichtgeving was te eenzijdig en dat ging van kwaad naar erger.”