Dit zijn de programma’s op de publieke omroep in de Goede Week en met Pasen. Achtereenvolgens van de KRO en de EO.

De programma’s van de KRO

Palmzondag 5 april: 9.45 uur / NPO 2
In het Geloofsgesprek een ontmoeting met Rob Merkx, deken van Roermond. Hij begrijpt als geen ander dat in deze tijden van coronacrisis The Passion niet doorgaat. Maar hij wijst ook op de weg van Christus, die in de Goede Week zijn lijden met ons lijden deelt. En met het Licht van Pasen ons ook uitzicht geeft op andere tijden.

Palmzondag 5 april: 9.55 uur / NPO 2
Rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering met palmwijding vanuit de H. Jozefkerk in Waubach. Celebrant is pastoor Harry Notermans.

Goede Vrijdag 10 april: 15.00 – 15.30 uur / NPO 2
De Kruisweg, de bidtocht langs de 14 staties over het lijden en sterven van Christus, wordt gebeden door mgr. Harrie Smeets, bisschop van het bisdom Roermond. Bij elke statie in het Kruiswegpark in Roermond klinkt een meditatie van schrijver/columnist Stephan Sanders. Wishful Singing verzorgt de gregoriaanse gezangen.

Paaszaterdag 11 april: 23.15 uur / NPO 2
De rechtstreekse uitzending van de Paaswake komt vanuit de Munsterkerk in Roermond. Celebrant is mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond.

Pasen 12 april: 09.15 – 09.45 uur/ NPO 2
Vanuit de Kapel van de Protestantse Kerk in Utrecht komt deze morgen een speciale Paasviering. De EO en KRO-NCRV zenden deze viering uit. Dominee René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, denkt met ons na wat het feest van Pasen ons te zeggen heeft in de rare tijd waarin we ons bevinden. Misschien opgesloten, eenzaam, ongerust voor onszelf of voor onze naasten. Maar het verhaal van de opstanding van Jezus gaat door. Zelfs in onze nood klinkt het verhaal door. Met live muziek en muziekfragmenten uit o.a. The Passion en Met hart en ziel.

Pasen 12 april: 11.00 – 12.00 uur / NPO 2
Een rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering op het Hoogfeest van Pasen vanuit de Munsterkerk in Roermond. Hoofdcelebrant is mgr. Harrie Smeets, bisschop van het bisdom Roermond.

Bij de eucharistievieringen op tv wordt een doventolk ingezet. Gebarentaal is voor doofgeboren mensen veel toegankelijker dan de standaard beschikbare ondertiteling. De bisschoppen hebben van harte ingestemd met dit verzoek van het katholiek dovenpastoraat.

Pasen 12 april: 12.00 – 13.00 uur / NPO 2
Rechtstreeks vanuit Vaticaanstad spreekt paus Franciscus zijn traditionele paasboodschap uit, met aansluitend de zegen Urbi et orbi voor de stad Rome en de wereld.

Daarna ontmoeten Antoine Bodar en Leo Fijen elkaar voor Pasen in Rome. Vanwege de coronacrisis zit Leo Fijen in Hilversum en staat Antoine Bodar in Rome. Met elkaar spreken ze over de situatie van de afgelopen weken. Over de angsten en de zorgen, maar ook over Christus, die hoop geeft op licht en leven door alle dood heen.

Tweede Paasdag 13 april: 08.10 – 08.45 uur / NPO 2
Op Tweede Paasdag komt KRO-NCRV met een bijzondere Paasviering uit Nijkleaster in Jorwert. Thema van deze viering is ‘Uit de doeken’, voorganger is Hinne Wagenaar. Muziek wordt verzorgd door Hindrik van der Meer. Nijkleaster is een pioniersplek van de Protestantse Kerk, een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling.

In een meditatieve viering stelt predikant Hinne Wagenaar de vraag hoe wij elkaar in het licht van het Paasverhaal kunnen bevrijden. Tijdens de viering klinkt er in het prachtige kerkje van Jorwert muziek uit de traditie van Taizé, Iona en liederen uit de gemeenschap van Nijkleaster zelf. Het licht van de Paaskaars wordt binnengebracht om in afwachting van de morgen de nacht te verlichten. Voorafgaand aan de viering gaat Annemiek Schrijver met ds. Hinne Wagenaar én met enkele gasten in gesprek.

Internet

Dagelijks verzorgt KRO-NCRV een livestream van de eucharistieviering (09.30 uur) en een dagsluiting (19.00 uur) vanuit de Mariakapel in de Hilversumse St. Vituskerk. Celebrant is pastoor Jules Dresmé. Gebeden voor de dagsluiting kunnen ingezonden worden via dagintentie@kro-ncrv.nl.

De vieringen zijn te zien op www.kro-ncrv.nl/katholiek en www.facebook.com/krokatholiek.

Website

De programma’s van de EO

Maandag 6 april 2020

EO Metterdaad: Bangladesh: geen mensen maar beesten
Nietalleen.nl
Andries: Samuel Lee
Rail Away: Duitsland: Görlitz – Zittau – Oybin
Café Lazarus – Pesach en Mimouna

Dinsdag 7 april 2020

Perspectief op bevrijding
Nietalleen.nl
NieuwLicht:
Op1

Woensdag 8 april 2020

Hip voor Nop: Lynn en Mira
Nietalleen.nl

Donderdag 9 april 2020

CoronaCops
Nietalleen.nl

Vrijdag 10 april 2020

Matthäus Passion
Nietalleen.nl
Nederland Zingt Dichtbij – Goede Vrijdag
Ik mis je

Zaterdag 11 april 2020

Topdoks
Nederland Zingt​​​​​​​: Woerden
Checkpoint
Blauw Bloed
Topdoks
De Smerige Quiz​​​​​​​
Ik mis je
EO Metterdaad: Bangladesh: code rood op de theeplantage

Zondag 12 april 2020

Ik mis je
Wilde Ganzen: Malawi
Nederland zingt op Paasmorgen
Topdoks
ZappDoc: Mensjesrechten: This is me
Naches: Jaap Bros
Het geheugen van Auschwitz

(bron: KRO.nl, EO.nl)