“Er zijn altijd keuzes te maken omdat de ander kostbaar is. Vrijheid om de kostbaarheid van de ander te behoeden, dat is ons motto vandaag,” sprak Ad van der Helm, voorzitter van de stichting Prinsjesdagviering bij gelegenheid van de jaarlijkse interreligieuze Prinsjesdagviering. Die er anders uitzag dan voorgaande jaren vanwege COVID-19.

De viering, bijgewoond door minister-president Rutte, bewindslieden, Kamerleden en de nieuwe burgemeester van Den Haag Jan van Zanen, wordt jaarlijks georganiseerd bij de opening van het parlementaire jaar. Dit jaar was het thema ‘Geloof in vrijheid en vrede – draag je eigen steentje bij’. De viering werd live uitgezonden op NPO2.

Voorafgaand aan de viering werden premier Rutte, burgemeester Van Zanen van Den Haag , minister Kaag en fractievoorzitter Azarkan van Denk geïnterviewd over de betekenis van deze viering en welke inspiratie zij daaraan ontlenen. Premier Rutte: “We mogen nooit vergeten dat de samenhang in onze samenleving heel belangrijk is, en daar spelen kerken een enorm grote rol in. Het bezielend verband in onze samenleving, vrije mensen die zich bekommeren om anderen…we zijn altijd bezig ons te verbinden met anderen. Kerken spelen daarin een cruciale rol en dan is zo’n dienst heel inspirerend aan het begin van een nieuw parlementair jaar, en nu in deze periode al helemaal.”

De vredesboodschappen en toespraken werden omlijst met muzikale bijdragen uit verschillende tradities. Tijdens de islamitische bijdrage klonk: “Mochten wij de taal van de ander horen als muziek in de oren, de klank en de stem verstaan, dan is zijn boodschap, de toon en de klank van het geloof in vrijheid geboren.”

((c) Foto´s stichting Prinsjesdagviering)