Op 25 maart zond de EO de livestream uit waarin paus Franciscus het Onzevader bad. Hij had alle christenen opgeroepen met hem mee te bidden, vandaar dat ook de EO de beelden toonde. Nadat de paus het Onzevader had gebeden, verplaatste het beeld zich naar de Sint-Pieter waar een kardinaal bad voor een Mariabeeld – met een aureool van gloeilampjes – en sprak over het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Dat moet een harde dobber zijn geweest voor de protestantse kijkers en via Facebook kwam er dan ook kritiek uit die hoek, zo meldt het Nederlands Dagblad. Mariaverering en het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis: twee grote struikelblokken op het pad van de oecumene.

Het zou best kunnen dat de EO verrast was door de plotselinge Mariaverschijning. De paus had immers slechts opgeroepen om gezamenlijk het Onzevader te bidden. In zijn woorden:

In deze benarde dagen terwijl de mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik willen voorstellen aan alle christenen samen hun stemmen te verheffen naar de hemel. Ik nodig alle Hoofden van de Kerken en de leiders van iedere Christelijke gemeenschap uit, om samen met alle christenen van verschillende confessies, de Almachtige God aan te roepen, om op dezelfde tijd het gebed te bidden dat Jezus, onze Heer, ons geleerd heeft.

Hiermee laat hij een opvatting zien van het ambt van de paus die zich tijdens zijn voorgangers heeft ontwikkeld: de paus als religieus leider die zoekt naar wat mensen verbindt. En als het specifiek om christenen gaat, dan is dat onder meer het Onzevader.

In die zin was het ongelukkig dat op het Onzevader meteen een typisch katholiek ritueel volgde. Al hoop ik dat onze protestantse geloofsgenoten begrijpen dat niet iedere katholiek een Mariabeeld met een elektrisch aureool in huis heeft.

Het Onzevader bidden met paus Franciscus is terug te zien op YouTube:

De uitzending van de EO is eveneens op het populaire videoplatform terug te kijken: