De in januari aangetreden hoofdredacteur bij Rorate Vincent Kemme heeft zijn functie neergelegd. Hij ziet zichzelf niet langer in staat om het hoofdredacteurschap te combineren met andere werkzaamheden. Dat meldt de nieuwswebsite vanavond.

De afgelopen weken is het voor Kemme duidelijk gewor­den dat de com­bi­natie van activiteiten te zwaar is. Er is geen sprake van meningsver­schillen tussen bestuur en redac­tie, benadrukt de website. “Ik heb altijd bij­zon­der con­struc­tief met het bestuur kun­nen samen­werken” aldus Kemme.

De leraar biologie nam de deeltijdbaan eind 2013 aan “uit sym­pa­thie voor het ooit door medi­a­priester Rod­er­ick Von­hö­gen opgerichte Rorate”. Tevens achtte hij het een uitdag­ing om op een posi­tieve manier een bij­drage te lev­eren aan de katholieke jour­nal­istiek in Ned­er­land en Vlaan­deren. Daaraan komt na vijf maanden nu een einde. De website had de laatste tien dagen al geen nieuwsupdate meer.

Hij is de tweede achtereenvolgende hoofdredacteur die zelf bij Rorate opstapt. Zijn voorganger, Theo Borgermans, nam in oktober 2013 per direct zijn ontslag vanwege “de aanhoudende persoonlijke aanvallen op zijn persoon op het forum dat aan de nieuwssite is gelinkt en vooral traditionalisten en fundamentalisten lokt”.

Over de visie op de toekomst van RKNieuws.net zal de sticht­ing Rorate bin­nen afzien­bare tijd med­edelin­gen doen.

(bron: Rorate)