De Schaal van Eijk: hoe katholiek ben jij?

Volgens kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht, ben je pas ‘echt rooms’ als je bewust kiest alles te doen wat de kerk van je verlangt:

  • Trouw de zondagsmis bijwonen
  • Te communie gaan
  • Minstens één keer per jaar uw zonden opbiecht
  • Veel bidden

Steeds minder katholieken van de ruim drie miljoen die er in Nederland zijn, voldoen aan deze eisen. Van hen volgen slechts zo’n 150.000 de kerkelijke voorschriften. Hun aantal neemt in snel tempo af.

Kardinaal Eijk betreurt dat, maar hij ziet ook een positieve ontwikkeling. “De kwantiteit van het aantal katholieken wordt minder, maar de kwaliteit stijgt”, benadrukte hij in dit interview met de NOS aan de vooravond van een werkbezoek in 2013 van de Nederlandse bisschoppen aan de paus. Deze uitspraak heeft hij nadien veelvuldig herhaald. Het is voor hem een houvast in tijden van kerkverlating.

Critici beweren wel dat Eijk een ‘heilige-restkerk’ bepleit. In ieder geval legt hij ‘de lat hoog’.

De vraag is dan: waar sta jij op de ‘Schaal van Eijk’?

Meet hoe je scoort op de ‘Schaal van Eijk’! Doe hier de test