Het Sint Franciscuscentrum van het Bisdom Breda houdt een online cursus van twee avonden voor parochies die willen gaan livestreamen of de kwaliteit van hun activiteiten op dit gebied willen verbeteren. De cursus voor maximaal 25 deelnemers vindt plaats op maandagavond 26 oktober en 9 november 2020 via Zoom. Deelname is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.

“De maatregelen tegen het coronavirus geven een belangrijke aanleiding om het livestreamen nog eens serieus te bekijken,” vertelt Marc de Koning die de training namens het Sint Franciscuscentrum organiseert. “Een aantal parochies heeft tijdens de eerste golf van besmetting stappen gezet op het gebied van livestreamen. Anderen willen die stappen nu verkennen. Ook komen er vragen om de kwaliteit van de live-uitzending te verbeteren.”

“Bij livestreaming denken we meteen aan het uitzenden van de eucharistieviering. In deze crisistijd is dat inderdaad een uitkomst. Maar zodra het kan hopen we natuurlijk weer samen naar de kerk te gaan. Een overzicht van verschillende scenario’s kan dan helpen om de juiste opstelling te kiezen.” “Want,” zo benadrukt De Koning, “met online video kan zoveel meer. Denk aan cursussen, catechese, woorden van bemoediging enzovoorts. Verschillende parochies hebben in de afgelopen maanden nieuwe mensen leren kennen. De online presentie van de parochie speelde daarbij een rol. Op dat spoor willen we verder: met een goede presentatie, goede inhoud en de juiste apparatuur op de juiste plek, kun je de parochie op een aantrekkelijke manier online zichtbaar maken.” (bron: Bisdom Breda)

E-books livestreamen van kerkdiensten

Kun je de avonden niet bijwonen, dan bieden de e-books ‘Alles over online kerkdiensten’ en ‘Ervaringen met online kerkdiensten’ van communicatieadviseur Eric van den Berg uitkomst.

In Alles over online kerkdiensten lees je alles over de organisatie: de apparatuur, de software, de platformen, de rechten en de privacy.  Zeer praktische intro zodat je snel van start kunt gaan via YouTube, Facebook, kerkradio of via podcasts. E-book: 66 pagina’s.

In ‘Ervaringen met online kerkdienstendelen 546 mensen uit de kerk (vrijwilligers, parochianen, technici, pastores) hun kennis en adviezen hoe ze met online kerkdiensten omgaan. Met zeer veel ervaringstips over de organisatie, techniek, cameravoering en de inhoud is dit een uitstekende aanvulling.  Aangevuld met reflecties door kerkelijke experts en internationaal onderzoek. E-book: 100 pagina’s.